x

Chapter 5 - A Glimpse Of Hell

As I went out of the car, I was greeted with City lights. Parang sa siyudad lang na buhay na buhay kapag gabi. Madaming studyante ang nagkalat, some of them were staring at us.

Shopping malls, stores, fast food chains, bars, restaurants were everywhere and  even.. motels. Like dude, seriously? They are allowing those kinds of shits here? Well, what should I expect, this is the school of freedom anyway.

"Papunta ako sa club Z, ikaw Sab saan ba ang punta mo?" tanong ni Jameson mula sa aking pagkakatulala.

Inayos ko ang aking bag.

"Ah. Uuhmmm.." Wala akong masabi dahil hindi ko naman talaga alam. Inanyayahan lang ako dito sa level 5 but with no particular place.

"Seems like you're really lost," halakhak niya. "Ang mabuti pa sumama ka na lang sa akin," anyaya pa niya.

Do I have a choice? Mabuti na rin yung may kasama ako kahit papaano. Naglakad kami papunta sa sinabi niyang Club Z at sa labas pa lang ay marami ng kumpulan ng mga tao na gustong pumasok sa loob, mostly men.

"Bakit ang dami yatang tao?" hindi ko napigilang itanong.

"It's the birthday of the Queen. Dito sa club Z idaraos kung saan pipili siya ng isang maswerteng lalaki na kanyang iuuwi. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit madaming gustong pumasok," paliwanag niya.

Tumaas ang kilay ko. "And you're one of them?"

Hinawakan niya ang aking palapulsuhan at marahang hinila sa likod ng building. Jameson swipe a card and the steel door opened.

Nung nakapasok na kami ay binitawan na niya ako at tinitigan.

"I'd rather have you than to be with the Queen," ngisi niya at dahan-dahang lumapit sa akin. There's something in his eyes that I can't name.

I stood on my ground. "Suntok gusto mo?" wika ko saka iniumang ang aking kamao. I did that to lighten up the mood, iba na kasi siya makatingin.

Mabuti naman at tumawa na siya.

"Let's go," aniya saka nauna nang maglakad.

Sumunod ako sa kanya habang pinagmamasdan ang loob. Naglalakad kami dito sa hallway at sa bawat pintuan na aming madadaanan ay may mga nakabantay na mga lalaking matitipuno ang katawan. I think those are VIP rooms and the door where we entered earlier is a VIP entrance as well. Tinanguan ito ng isang bouncer bilang paggalang nang makalabas kami sa pintuan ng hallway.

This guy is a big shot. More reason to stay close to him.

Spinning lights and loud music are making the crowd go wild. Humihiyaw ang mga tao habang sinasabayan ang bit ng musika galing sa DJ. Booze and smoke scentend the air. Hinila ulit ako ng kasama ko papunta sa counter para umupo.

"Tequila please. Make it two." Order ng kasama ko sa isang chinitong bartender.

He looks like a korean, may lahi siguro.

"Eric!" masigla niyang bati sa aking kasama. Seems like they know each other.

"Yow Morgan," sagot ni Jameson habang busy sa cellphone.

Ngiting-ngiting bumaling sa akin ang bartender na nagngangalang 'Morgan' habang naghahalo ng kung anong mga inumin.

"Hi Miss!" bati niya sa akin na nakangiti. His teeth is as white as pearl, ang ganda din ng ngiti. "Payo lang, huwag kang masyadong sumama-sama dito kay Eric kong ayaw mong mapariwara,"  babala niya sa akin.

"Aba't gago to!" angil naman nitong kasama ko sabay pakita ng kanyang middle finger. Halakhak lang ang isinagot ni Morgan.

fer boys over girls which is sa mata ng ibang taong makikitid ang utak ay malandi ka na agad. Iba kasi tala

ng baso sa akin "A tequila made of love

id and smiled at him. He's so charming to the

Jameson na nakatul

ld smile often,

loosen up. Kailangan ko rin

, never experienced to go to amusement parks and buy some swee

ning how to run our businesses even though Kuya is the successor. It's quite tough but I

e fun since I'm already here

baso at nag-order muli. I'm a heavy drinker but my

yawan mula sa dance floor. Nag-iba ang tug

ang mga babae sa dance floor habang lahat ng mga lalaki ay lumapit dito maliban sa ka

ita rin ang pusod at cleavage nito. She's just on her bare feet. Men were dancing around her

d of tradition?" tanong

kapag kaarawan ng Queen,"

y students?" t

are fourth year student. You know the two story hou

tingin itong si Jameson na nagpeace sign lang sa akin.

i ng sorry. Sa inis ay binatukan ko siya

ang at ibinalik ang t

, nangangati ang mga kamay ng mga ito na hawakan ang baba

groans from men. Dumausdos pababa ang isa pang kamay nito sa pusod, tracing the

mahinang un

.. heck? What

ang kasama pero parang wala

n's pants! They were turned on with that simple moan! Who wouldn't be? She's like a sex god

a ang mga kalalakihan dahil

ce turned

Fvck

lalabas na sana pero pinigil

ang dalawa kong braso habang pilit pinababalik

" aniya sa paos na boses

laan ang silver na hikaw sa gilid ng kanyang labi habang titig na titig

ang itinulak at napa

iya. Ano bang

man whore pero iba minsa

Nakak

arinig ang halakhak ni Barte

tin itong si Sabrina," ani

isi niya. Now, he's back

g mga ganon dito sa loob ng club. Look, pinalabas

, tama nga siya, wala na ang mga lalaking g

ayos ako

prey. Despite her golden mask, i can sense that her

e held his hands and put it on her waist. She started grinding in a low pace while the man's ha

ird Pers

ched their Queen and the man of the night dance i

ucky guy and everyone will re

ill be forgot