x

Chapter 6 - A Glimpse Of Hell

Marahas kong binuksan ang pintuan sa club at napahawak ako sa posteng malapit sa akin habang umuubo.

Kanina pagkatapos umalis ng Queen at ang lalaki ay nagpalabas ng usok ang DJ. Everyone gets high and become wilder. When I got to sniff the gas, it was confirmed that it's a smoke drug. Hindi ko nakayanan ang amoy kaya lumabas na ako. I don't want also to put myself in danger.

Nanatili pa rin sa loob sina Jameson at Morgan dahil hindi na talaga ako nagpapigil kanina. Makakatikim na talaga sa akin si Jameson kapag nagpumilit pa siya.

Tumuwid ako ng tayo at liningon ang club. Maririnig pa rin dito sa labas ang ingay ng musika at hiyawan ng mga estudyanteng nagwawala.

Naglakad na ako palayo doon. It's almost 12 at may pasok pa ako bukas. Madaming lalaki ang tumatawag at sumisipol pero hindi ko na lang pinansin, baka makasapak pa ako.

Sasakay na sana ako sa mga cab na nakaparking sa gilid-gilid ng daanan nang may nakita akong lalaking kamukha ni Twerk.

Mabilis ko itong sinundan pero hindi ako nagpahalata. Kataka-taka ang mga kilos nito. Lumiko ito sa kaliwang kalye kung nasaan ang mga nagbebenta ng mga street foods saka humalubilo sa kumpol ng mga estudyante.

Lumingon ito sa direksyon ko kaya mabilis akong nagtago sa gilid ng ihawan ng mga beta max.

"Pasensya na po," paumanhin ko dun sa tindera bago umalis. Lumiko ulit si Twerk sa kaliwa at nang lumiko rin ako ay wala na siya.

There's nothing here except for a barb wire gate with a caption, "KEEP OUT."

Madilim ang parteng ito ng level 5 dahil walang mga street lights.

Inuga ko ang gate para siguraduhin na matibay ito. Mahigpit kong itinali ang aking buhok at inayos ang bag sa aking katawan dahil aakyatin ko ito. This is just a normal gate to climb unlike the main gate of the school.

Luminga-linga muna ako upang tingnan kung meron bang tao sa paligid. Nang masigurong wala ay inumpisahan ko na itong akyatin. My dress was stretchable and luckily I'm wearing some cyclings. 

Maingat kong iniapak ang aking mga paa sa kabilang parte ng gate dahil may mga nagkalat na matutulis na bato at mga pako sa paligid. Mabuti na lang at medyo maliwanag ang buwan at hindi ko na kailangan pang gamitin ang maliit na flashlight na dala ko dahil baka makaagaw pa ito ng pansin.

Nang malagpasan ko ang mga patibong ay natagpuan ko ang aking sarili na nakaharap sa border ng level 6 pero wala man lang akong makitang pwedeng pasukan. It's like a wall made of steel, parang doon sa main gate pero mas manipis ito at gaya dun sa gate na inakyat ko kanina ay may "RESTRICTED PROPERTY " na nakalagay.

Ano 'to? Level 1 to 5 was inclusive while this one isn't? There must be something here for it to be restricted. Napansin ko nga kanina na walang estudyante ang lumalapit malapit sa barb wire.

Tumingin muna ako sa paligid bago ko inilabas mula sa aking bag ang pinagbabawal na technique, isang laser beam.

It's a small device that is used tocut iron and steel. This one is a good partner if you're a burglar. Tinanggal ko ang takip nito bago pinindot ang maliit na button at lumabas doon ang laser. Maingat ko itong itinapat sa gate at mula doon ay gumawa ako ng pabilog na butas, umuusok ito at ramdam ko pa ang init na nagmumula dito.

Maingat kong sinalo ang parte ng gate na natanggal at inilagay sa gilid. Matapos nun ay dumukwang na ako upang pumasok sa butas para makapunta sa kabilang parte.

My feet landed on a wet ground as I was welcomed by the chirping noise of the night insects. From the tall trees scattered, there's no doubt that I am in a forest.

Kanina pa ako hindi makapaniwala na may city sa school na ito and now forest? What the hell? Ganun ba kayaman ang may ari nito at may villa, city at kagubatan ang paaralang ito?

Kinuha ko ang flashlight mula sa aking bag. Tinalasan ko ang aking pakiramdam at naglakad na papasok sa loob ng kagubatan.

Bawat apak ko sa mga tuyong dahon at mga sanga ng kahoy ay siya ring paggapang ng kaba sa aking dibdib. Sanay na ako sa mga ganitong lugar pero iba ang pakiramdam ko sa mga oras na ito.

I don't believe in ghost nor super natural things but the atmosphere in this place has something that makes me shiver in fear.

Tumayo ang mga balahibo ko nang may kaluskos akong narinig mula sa makapal na halaman malapit sa akin. Kinuha ko ang maliit na dagger na nakakabit sa aking binti, itinutok ko ang flashlight doon sa halaman at maingat na lumapit doon.

Dahan-dahan kong hinawi ang halaman upang masorpresa nang makita ko ang isang kuneho na nanganganak. Napahinga ako ng malalim. Akala ko kung ano na. Pero bigla rin akong kumubli doon at madaling pinatay ang flashlight nang may narinig akong mga boses na nag-uusap.

"I'll check it later....."

Gumapang ako papunta sa malapit na puno at nagtago sa malapad na katawan nito habang sinisilip kung saan nanggagaling ang mga boses. Mabuti na lang at nakaitim ako, kahit papaano ay hindi ako madaling makikita.

"Okay. Nakahanda na ba ang lahat?" tanong ng isang lalaki sa kasama.

"Everything's set and I think they've already started," sagot naman ng kasama.

dahil nakatalikod ang mga ito at nakat

let's get o

ap lang ay may lumitaw na portal sa kanilang harapan. Pumasok

puno habang unti-unting

A-A po

alak? Sinampal ko ang aking pisngi bago sumilip muli kung saa

I've only read those things in fictional books an

our family history, the cursed eye was given by evil deity and this school st

itong puntahan dahil baka kung ano pa ang makita ko pero may sariling utak ata ang aking mga paa dahil

irap na baka makita pa ako. Naramdaman kong bato na ang aking nilalakaran at palakas

g isang babae na sinundan naman ng m

ko sa paghakbang

t tell me

the forest and at a time like

kin na tingnan kung ano

na gawa sa bato. Sa bawat sulok nito ay may mga nakasinding sulo na nagbibigay liwanag sa lugar. Sa

babae naman ay mahigpit na nakahawak sa sari

ang lalaki naman ay pinipiga ang dalawang

ugh of you," komento ng babae, nakapaskil

aking bibig sa nakiki

ched porn movies before but it was really different when you see it in person.

e!" pagmamakaawa ng babae da

lalaki ang kanilang pwesto. Mariin nitong sinakal ang

she pleaded, her eyes clouded wit

ng lalaki saka nagsimul

erneath him. Sobrang rahas ng lalaki at lalo pa nitong i

mga hayop sa malalak

s huh, you bitch?"

nitong sagot. Tumitirik ang mga mata ng babae at ha

g katawan ng babae at pati ang kama na kanilang kinala

t up his face to the moon, eyes clo

he light coming from th

cal, this man should be the perfect one! Umiigting ang panga nito, pawisan, lumalabas ang mga uga

iseled abs. Kumikintab ang mga ito dahil sa pawis. Napalunok a

pamulag

gosh! What am

malapot na bagay at pagtingin ko sa aking paanan, na

isang katawan ng lalaking wala ng buhay sa bandang itaas ng kama. Umaagos ang masaganang du

ng nasa kama. Sinuri ko ito at mukhang minartilyo o hinampas ang

tig ng aking puso na

s the man fr

pinili

eng magkamali, these are the King and Queen!  Pero ano ang ginawa nila dun sa lalaki? Ngayon ko lang napagtanto,

g ako dito at sakto rin na nagmulat ito ng mga mat

e eyes screams dange

ikod at singbilis ng kidlat na t

S

indi niya ak

lton's'

The shocked and fear that she felt, and the way he

erneath me and pound her hard

es and found hers.

back and run as

A

ed to fin

I wan

she's now f