x

Chapter 4 - A Glimpse Of Hell

Isang itim na sleeveless dress ang napili kong suotin. Umabot lang ang haba nito sa kalahati ng aking mga hita at may slit sa kanang harapan, habang puting sneakers naman sa aking mga paa para hindi ako mahirapang maglakad-lakad mamaya.

Hinayaan ko lang ang mahaba at alun-alon kong buhok na nakalugay. My hair color is as dark as night, emphasizing my pale white skin. My eye lashes doesn't need any maskara or curlers as well as my eyebrows. My lips is in full red I don't need lipstick to paint it. Nagkibit balikat ako at nag apply ng isang maroon matte lipstick to finish my look for tonight.

Now, I look like a vampire ready to party.

Natatawa na lang ako sa aking mga pinag-iisip.

Nagvibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng kama. Lumapit ako doon at nakitang tumatawag ang aking kapatid. Agad ko itong sinagot.

"Hello Kuya.."

"Kamusta naman diyan? Okay ka lang ba?" tanong agad niya.

"Yes Kuya. Okay lang ako dito."

"That's good to hear. I'm on my way to Columbia. I have a lot of things to do at hindi ako masyadong makakatawag sa'yo. Don't forget why you are there and always update me. Got it?" bilin niya na parang boss.

Umirap ako sa hangin. "Oo na. Sige na at may pupuntahan pa ako."

"At this time?"

Tumingin ako sa wall clock sa aking silid.

It's 9:28.

"Saan ka pupunta?" He asked in a dangerous tone.

Tss.

"Nagyaya lang ang kaibigan ko, tsaka maaga pa naman."

"Friend? You have a friend now? You're not even friendly to start with," sarcastic niyang saad.

Hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya. Kinuha ko ang maliit na sling bag sa ibabaw ng kama at naglakad na palabas ng kwarto.

"Whatever Kuya. Sige na at malalate na ako," yun na lang ang sinabi ko habang nilolock ang pintuan.

"Okay. Just be careful," aniya at pinatay na ang tawag.

Inilagay ko ang aking cellphone sa bag at naglakad na pababa sa hagdan. Tahimik ang buong bahay. Gabi na pero wala pa rin si Soul.

Lumabas ako sa aming Villa at napatitig sa malawak na kalsada sa aking harapan.

Now what? Sa kanan ba o sa kaliwa? Saan ngayon ang daan papuntang level 5?

Napasintido ako ng wala sa oras. Ang lakas mag-aya ng lalaking yun pero hindi man lang ako sinundo o tinext man lang para sabihin ang direksyon.

Tatalikod na sana ako papunta sa loob ng bahay nang may bumusinang sasakyan. A Lamborghini stopped in front of me. Bumaba ang bintana ng sasakyan at lumantad ang isang mukhang pakboy na lalaki na nakangisi sa akin.

His lustful eyes scanned me from head to toe. His eyeballs stopped and shamefully stares on my cleavage. I arched my eyebrow while his grin just grew wider.

"Are you lost baby girl?" tanong niya.

hat line before. There's a lot of it on Fac

ed. Fvck boy

g maglakad sa gilid ng kalsada. Magtatano

mga mahihina niyang tawa. Sumabay ang sasakyan niya sa akin. Nakatu

s with boys here at

oing somewhere? I'm on my way to level 5.

destination, I stopped

kang level 5?"

me," he said while bit

ehead creas

e you a ride," bawi niy

Ba

t be left alone in the middle

5. Are you sure okay lang na

e to have a gorgeous lady inside

and made myself comfortable beside him. Liningon ko s

legs," he

banta ko na tin

aniya nang magsimula nang umusad

na," tipid

" Literally aski

"Sua

up using my mother's last name. When I signed up for the invitation, I used Su

estudyante ang nakatambay sa daanan, ang

curfew dito 'no?" ba

hat you need here kaya madaming estudy

il ang sasakyan niya sa tapat ng nag-iisa

May kukunin lang ako

st nodded

mabuti ang bahay. It's like a temple na ang daan papunta sa taas ay isang mahabang

s. My eyes landed on the dashboard of

oms. Kinuha ko ito at inamoy.. hmm. amoy chocolate. Active na active ang

meson E

ng ibinalik ang wallet niya at sinigurong walang

as ng sapatos ko at habang inaayos yun, may nakit

was mortified when I recognized it. It's a fucking red t-b

norted.

aking wrist watch, bakit ba a

ir silhouette kaya hindi ko makita ng maayos ang mukha ng kanyang kausap. Maybe that's the King? Kadalasan s

kasama ko at ilang hand gestures lang ay

o ng upo ng pa

anong niya. Matamis ang dila ng isang ito

would I?"

buhay ang makina ng sasakyan. Bakit b

I asked, referring to the

mo?" Niling

y. Madilim kasi

an bago ako sinagot. "Yeah. He's the K

ed to stick with this kind of people in order t

tanong ko habang papas

the car and looke

name is..