x

Chapter 3 - A Glimpse Of Hell

"Woaahhh.."

Namamanghang inilibot ko ang aking mga mata sa mga nagtatayugang mga gusali sa aming harapan. Feeling ko ay nasa Gotham City ako. With the gray sky and the combination of dark and gold infrastructures, everything was Gothic.

Naibagay din ang mga punong nakahilera sa daanan, wala itong dahon, puro mga bulakalak na ang kulay ay crimson red.

"Well you see, nahahati sa anim na level ang University. This is level 3. Ang school buildings," agaw niya sa aking pansin.

"Anim na level?" tanong ko.

"Oo. Level 1 yung park at level 2 naman yung castle."

Regarding that one, magtatanong sana ako pero may isang humaharurot na cab ang biglang tumigil sa harapan namin.

"Hi Soul!" ngiti ng driver sa kasama ko na inirapan lang nito.

Bumaba ang lalaki at lumapit sa akin.

"Hi beautiful," bati niya saka walang sabing kinuha ang kanang kamay ko at marahang hinagkan habang nakatingin sa aking mga mata.

Bahagya pa akong nagulat sa bilis niyang pumorma.

What the— Sino ba ito?

Tinampal siya ni Soul. "Itigil mo nga 'yang mga kalokohan mo Clark. Ano bang ginagawa mo dito?"

Natatawang binitawan ng lalaki ang kamay ko. Akala ko ay lalayo na siya sa akin pero lalo lang siyang lumapit at inakbayan pa ako.

"Wala akong klase ngayon eh kaya nagmagandang loob na ako na maging driver niyo," paliwanag niya.

"Mga palusot mong bulok," sagot naman ni Soul na nakahalukipkip.

Aba! Kung makapag-usap ang mga ito ay parang wala ako dito ah.

Tumikhim ako at marahang tinanggal ang braso ng lalaking ito sa aking balikat. Ano nga ulit pangalan niya? Twerk? Lumayo ako ng kaunti sa kanya at nabuburyong na tiningnan si Soul.

"Naku pasensya ka na Sab dito sa isang ito. Manyakol talaga yan," paumanhin niya.

Lumapit na naman itong si Twerk at umakbay ulit sa akin. Sino ba kasi itong bugok na ito at kung makalingkis ay parang linta?

Sa inis ay siniko ko na siya sa kanyang tagiliran.

"Ouchhh!" Maarteng reaksyon niya kahit hindi naman ganon kalakas. Nakahawak pa sa tiyan na akala mo naman ay nasaksak.

"Yan ang bagay sayo," tawa ni Soul.

"What a brutal lovely lady," natatawa niyang saad. Inihanda ko na ang aking kamao nang makitang palapit na naman siya.

"Woah! Easy darling. Kukunin ko lang yang maleta mo," aniya at itinaas pa ang mga kamay.

Pinagtitinginan na kami ng mga ibang estudyante dahil sa mga kalokohan niya.

Napailing na lang ako habang sumasakay sa cab habang si Soul naman ay tawang-tawa. 4 seater ang sasakyan. Ako sa likod kasama ang aking mga maleta at si Soul naman sa harap katabi si Twerk.

Umusad na ang sasakyan sa mabagal na takbo, parang nagtotour talaga. Nag-uusap ang dalawa sa harapan habang ako naman ay busy sa pagtingin sa labas.

Ang mga estudyanteng aming nadadaanan ay napapatingin samin lalong-lalo na sa akin. Iniisip siguro nila na ako yung transferee dahil sabi ni Soul na alam ng lahat.

School buildings, cafe, computer shop, restaurants, food stalls, gymnasium, swimming pool, wide field etc ang makikita sa level 3, a typical school campus.

"This is level 4. The villas," ani Soul pagkalagpas namin sa border.

"Villas? I thought students are staying in a dorm?" mangha kong usal.

Tumawa si Twerk.

"Honey, this school is extraordinary right?"

Yeah right. I never thought na may kanya-kanyang bahay ang mga mag-aaral dito. Mabuti na rin yun dahil gusto kong mapag-isa.

"Though hindi tig-iisa ang bawat estudyante. Every Villas consist of 3 students," dagdag impormasyon ni Soul.

Bigla akong nadismaya. Akala ko pa naman ay solo ko na ang buong bahay.

But still, I tried my luck. "Hindi ba pwedeng mag-isa ako sa isang Villa?"

"What?" Nakakalokong tawa niya. "These Villas are designed for three students kaya hindi pwede iyang iniisip mo. Bakit ayaw mo ba ng may kasama?"

Itinikom ko ang aking labi at hindi ko na sinagot pa ang tanong niya.

Level 4 is like a subdivision and every doors were specially designed because there are numbers engraved on it. The houses were all the same at kung walang mga numero ito bilang palatandaan, malilito ka kung saang bahay ang papasukin mo.

Hindi na kami naglibot pa dahil puro lang daw naman mga bahay ang nandito sa level na ito.

May napansin ako kaya hindi ko napigilang magtanong.

"Kaninong bahay yun?" turo ko sa isang malaking bahay na nasa taas ng maliit na burol.

mingon ang dalaw

ang King and Queen ng Uni

may ari ng paaralang ito?" tanong ko p

yun at ang disenyo ay parang

y ari. Sila yung naitalagang K

naman ang title na

d someone to lead us,"

a bang principal a

amahala sa University. Hindi sa nagpapakaimportante pero ganun naman talaga diba? Na iwelc

l. Kadalasan ang mga teachers na ang nagbibigay ng mga inst

niya?" hindi ko na

a si Twerk. What's with

tanong niya sabay sulyap

kong matanong? Bukod kasi sa mga im

ce niya. Sa castle," saad n

lang ako at hindi

an sa tapat ng isang ba

a rin ako. Kinuha ni Twerk ang baga

," sabi ni Soul habang

y dito at may maliit na garden na merong mga kahoy na upuan a

rk. Kumunot ang noo ko at n

"Sa

. Anyways aanyayahan sa

a bang curfew d

iya ng mahina

late na mga mata. Wala sa ayos yung buhok niya dahil nagulo ng hangin kanina. He's just wearing a white shirt and je

ga. Mukha na

la dito," he said,

ng tagal buksan ni

o out tonight," aniya sabay kindat sa akin. Hindi pa a

kaming dala

siglang nagsalita. "Welcome Sab!

Ohh...

sina upang kumuha ng maiinom at meryenda. Umupo si Twerk sa

TV. May mga paintings din na nakasabit sa mga ding-ding. Simple lang ang dis

re beautiful," pun

kanya at kumunot ang

up a bit will you? Masyado kang seryoso. Matatakot ang m

ng sinabi niya. "Anong o

kha niya. "Payag kang

aking mga mata. "Oo

hinga pero kailangan kong

10 pm fine

," maagap

ing kusina na may bitbit

ami bago umalis si Twer

Soul papunta sa taas kung nasaan yung m

itong kasama ko pero hi

isa pa nating kasam

ko bet yun. Hindi kami nag-uusap at masyadon

niya ang ika

lahat. May kanya-kanyang banyo ang bawat k

ko ang aking m

ko. May pasok pa ako sa a

nguan lang. Huminga ako ng ma

star hotel. Pumasok ako sa banyo at nakitang ku

luxury pero nakakamangha lang n

sin na ito sa aking closet. Hindi na kailangan pa ng huma

dinala dahil sa golden rule ng paaralan na bawal ang pagpatay. T

ko kung malaman ng principal na m

o ng pag-iisip nang bigl

forter ng kama at itinakip sa mga armas. Marahas ko

naman oh! Hindi ba si

a dito. May pagkain din sa baba kung nagugutom

inakpan ang holster n

ti kay Soul. "Sige. Ak

inara ang pintuan. Tss. Mukhang ka

pambahay. Maiksing short at jersey shirt lang ang suot ko

. According to Soul, every week daw ang rasyon ng mga

may ganitong paaralan. Hindi kaya ito malugi? Students here were t

verything has a catch. At kung a

a ako nag aksaya pa ng panahon na iinit. I like to eat my food this way. Ayaw ko ng mainit na pa

nang biglang may pumasok na

ng hanggang balikat niyang buhok na bumagay sa kulay tsokal

ad papunta sa ref na nasa aking harapan. Nakasuot siya ng black skirt at whit

in. Pumunta siya sa mga cabinet upang kumuha ng baso. Marahan akong ngumungu

akita ko na sa kung saan ang mukha niya pero sigurad

ng tubig sa baso. Ang akward lang kasi nasa har

he transferee," she sai

kanya. Nakatingin na siya sa

kong sagot at pinag

os hugasan ang baso at ibalik ang pits

W

;na rin ang aking mga pinagkainan at nilagay

bi kong kwarto. Hazel brown ang mga mata niya kaya Hazel na lang an

halatang badtrip habang may dinudutdot na kung ano sa cellphone na haw

retso ako sa closet. Kailangan ko na ring