x

Chapter 2 - 45 Days With You

“How long its been?” I asked Taymer though, kasi binanggit niya iyong pag-alis ni Ajiya sa kanila.

Napaisip nalang ako, matagal ko nang kilala si Ajiya, it’s been 3 years since we’ve knew each other. Matagal na rin ako dito sa hospital mga 9 or 10 years.

We become friends when she asked about something, iyong panahon kung saan unti-unti ko nang nalalaman iyong kahulugan ng sakit ko.

Bata palang ako ay nandito na ako. And they’re hoping for me to heal or to graduate this kind of decease I have.

“Mga 4 or 5 years na ata, hindi ko na tanda. I was 12 at that time,” sagot niya at napakamot sa bandang likod ng ulo niya.

Tumango ako sa kanya. Wala akong ibang maisip na itanong.

“So, you’re 17 now or 16?” I asked him. “Ajiya is 3 years younger than me right? She’s 14?” I added.

“I’m 17, and you’re right Ajiya is 14 years old,” he said.

I nodded. . ., and he also nodded. Para kaming mga tanga na tumango tango sa isa’t isa. After that we arrived at the morgue, we look each other, at walang ni isa ang nagsalita sa amin until he voluntarily open the door for me.

“Thank you,” I said.

Inilibot ko iyong tingin ko sa buong kwarto bago ako pumasok.

Nakita ko ang katawan na tinabunan ng isang puting kumot. Kita ang mga paa nito na nangingitim na. Siguro ilang oras palang bago ito binawian ng buhay. Parang may kung anong sakit na dumapo sa puso ko.

‘Finally, I saw her. . . .’ pero hindi ito ang gusto kong makita.

“Ajiya, a-anak?” rinig kong tawag ng Daddy ni Taymer, sa anak.

Ngayon ko lang din nalaman na magkapatid pala silang dalawa, hindi rin mapakakaila dahil magkamukha rin sila ni Taymer.

Nakapagtataka nga kasi Ajiya never mentioned his siblings ang alam ko lang ay may kapatid siya pero half brother niya lang.

So, half siblings lang ni Ajiya si Taymer? Well right.

“B-Bakit m-mo. . ., hindi hinintay s-si Daddy?” umiiyak nitong sabi sa anak habang hinahawakan ang naninigas nitong kamay. “H-Hindi pa nga tayo nakapag-bonding pero iniwan mo na kami. . ., you know, Ajiya I want you to be free and feel free to have a day like single days we had. B-But why aren’t you telling me that you’re not doing okay? A-Ayaw mo ba k-kaming saktan?” tanong ng Daddy niya na tudo pahid na sa luha nito.

Hindi ko kayang masaksihan ang ganitong pangyayari. Either way I don’t want to see my parents like this. Naiimagine ko pa lang ay ako na iyong nasasaktan at natatakot.

Napansin ko si Taymer sa isang gilid. Kanyang inilagay sa gilid ang hawak niyang dextrose at lumapit sa daddy niya upang daluhan.

“Thank you,” I muttered pero hindi na niya napansin at deritso lang ito sa paglalakad.

Masakit mang tignan sila pero ang mas masakit ay ‘yung sinasabi nila, they’re looking for her. They’re longing for her. Kung sana ay may kakayahan akong magpahaba ng buhay ay gagawin ko sa aming dalawa.

We deserve to live! We deserve to have a long life and supposed to be better. . ., not an option but in a must way of living. Gusto pa naming makita ang totoong mundo. Where’s the cruel world is polish and selfishness aside to it’s new normal.

We wanted to live and have a long life. Not to remind ourselves that we’re living to die. . . . Araw-araw nalang akong nasasaktan sa mga inisip ko.

“Ajiya, you’re big bro is here,” sabi ni Taymer, sa kapatid. “Diba pangako ko sa’yo na babalik kami? We’re here but you’re not longer here. You promised little sis that we’re going outside with your friend? Right? She’s here, Laspiranza is here. Now she’s here with us, I know she’s sad as we pero ‘yung hiling mo hindi ko natupad kasi wala ka na,” malungkot nitong wika sa kapatid.

I can’t hold this any longer. Nasasaktan akong marinig ang mga pinagsasabi nila.

The what ifs in my mind is still havocking.

What if ako ang nasa kalagayan niya? Ganito rin ba ang mararamdaman ng pamilya ko? Ganito rin ba nila gusto akong mabuhay ng mas mahaba?

Hindi mataas ang buhay ko dahil bawat oras o bawat saglit o panahon ay pwede akong mawala.

May namumuong luha sa mga mata ko na kahit gusto kung pigilan ay kusa nalang kumawala. Umalis ako nang walang pasabi. Naiiyak akong umalis sa loob ng morgue kung saan may ibang tao rin ang nandoon.

Alam ko na hindi iyon ang gusto kong mangyari pero ang makitang nagmamakaawa na muling bumalik ang taong mahal nila ay doon ako nawasak.

Doon ako nasaktan.

anun sila sa akin kapa

Like

my family di

in ko palang may kung ano nang tumutusok sa puso ko. Makita ko palang parang nakikit

. I look around and I saw my mother. I heard her cryin

it siya

abahalang tumingin siya sa akin na namumugtong mga mata. Walang ibang rumehi

Now.

ss, I’m dumb an

raramdaman na may

ng, mommy?” I asked he

inipigilan ay nagbagsakan. Kita ko sa mata

darling,” she replied

ying, what happened

ala ‘raw’ng rason’ bakit hindi madali ang sabihin ang totoong nararamdaman kaysa sa sabihin ito ng

able. Mas pinupuno mo pa ang kasal

iba ang usapan. “You should eat your lunch n

my, gusto ko lang muna mag

sinabing tumingin sa akin. Ayaw ko ring pangunahan ang sarili sa mg

upunta si Daddy

ling siy

company itong hinahawakan. He’s the one who can handle our company kaya ala

bili ang gusto ko, pero iyong gusto kung gumaling iyong pinaglalaban nila ngayon.

ang ay gagaling ko. Nandito ako simula six years old, kaya ang tumatakbo sa

to overcome this as a young me. Araw araw sumasagi sa isip ko a

kung pana

. Alam ko naman na hindi na ako magtatagal pero sana ay hindi na

yong may taong handang umiyak sa’yo kasi

spiranza,” sabi ni Mommy at hinalikan a

malaman. Clueless na sa akin kung ano pero ayaw ko lang talagang isipin n

g mga salita na makakapagpataas ng sarili ay wala na talagang

wedeng sabihin ito ng harap ko. Hindi ako masasaktan, hindi ako magagalit, hindi ako malulungkot da

ilan dahil hindi naman ako kailangan paglamayan, kaawaan, at pangahalagan da

iya dahil sa bigat ng dibdib. Gustuhin ko man ay parang ayaw ng kataw

nang pahabain pa ang pag-alala nila sa akin. Kasi pumasok sa isip ko na gusto ko pan

s sa wala nam

anang bumangon. Gusto ko lang matulog ng matu

ala nang umaga ang masisilayan, pero ngayon disedito na akong mawala kaya ko

ban lang ka

ommy na may inihanda nang pagkain galing sa hospital. “Diba gusto mo pang lum

lungkot sa puso ko ang bumalot dahil sa bawat b

gusto na ganito ang mangyayari sa akin, sa atin, alam kung

e gift from above, a beautiful gift. ‘Wag mong isipin na pabigat ka, Ok

ncess that’s why I hated myself having this kind of burden.

, susubuan ka ni Mo

ood ko sa sinabi niya. “I’m not a kid anymore mommy, I’m 16 yea

y namin ng Daddy mo, just let mommy do this to you okay?”

got ko at nakangitin

a CR. After that bumalik na ulit ako sa pagkakahiga. Just like spendin

mommy, okay?” paa

kinuha ang cellphone k

na ako para makapunta sa couch at umupo doon.

tan ako sa narin

d a gasps after saying that. Sa tindi ng li

ok ko nang makita kun

ng umiiyak sa isang gi

agpanggap na tulog. Ayaw kong makita n

may isang buwan nalang ang nalalabi. And if the trial will n

n nalang na nalalabi

ggapin ko ay iba ang naging responded, bumulugso iyong takot sa dibdib ko at higit sa lahat ay m

*