x

Chapter 3 - 45 Days With You

45 Days With You

“Mommy, Daddy, I’m tired.” I said when we’re done playing.

Hinihingal ako sa katatakbo dala na rin ng facemask sa mukha ko ay tudo pawis rin.

“Are you okay?” tanong nila nang nakaupo kami.

Naalerto pa sila ng kaunti pero nawala lang iyon nang umakbay ako sa kanilang dalawa.

“I’m okay, napagod lang ako,” sagot ko tapos tumawa.

Wala akong inisip na iba, hindi ko na rin ipinagbahala iyong mga bagay na lalo lang nakakadown sa akin. I know I’m strong and I can fight, no matter what.

Kumain kami sa mamahaling restaurant.

Daddy took a picture with me. May groupy rin kami. I smiled at the camera, lahat nakangiti.

Daddy, ordered us since wala akong alam sa pago-order. Seventeenth years of existence, pero hindi man lang ako nakaranas ng lumabas kasama sila.

This is my first time and I hope na hindi ito iyong huling beses.

I roam around, the place was nice. It also has good ambiance and peaceful. Nakaupo lang kami while mommy using her phone. I also used my phone to capture this moment.

Iginaya ko iyong camera ng cellphone ko then I once look at the camera. I saw the him again.

“Taymer,” rinig kong tawag ni Mommy sa kanya.

“Tita,” sagot niya tapos lumipat ang tingin sa akin. “Laspiranza? Oh you’re here though,” dagdag niya.

“Yeah. . . my first time,” iyon lang sagot ko.

Nakita ko na nagiwas ng tingin si Mommy, parang may mali, parang may hindi tama sa mga kinikilos nila. Pero hindi ko nalang inisip kung ano man iyon dahil ayaw kung masira iyong magandang araw na binubuo nila para sa akin.

Iginawi ni Mommy ang upuan. “Who’s with you hijo?” tanong niya kay Taymer, itinuro niya ang upuan na malapit sa tabi ko.

Sa kaliwa kasi nakaupo si Mommy, at Daddy. Tapos ay adjacent naman ang upuan ko. Silbi may apat na upuan.

“Uhm. . . I just ordered and take it out.” Sagot ni Taymer.

“Aren’t you going to join us?” tanong ko. “Uhm. . . Kung wala kang gagawin, you can join with us. Mommy?” tanong ko.

Lumamlam ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Ngumisi ako para maibsan ang kakaibang tensyon. Agad siyang tumango sa akin tapos kay Mommy.

“Mabuti pa nga po, nagugutom na rin po ako,” iyon lang din ang sagot niya tapos ay kinuha ang upuan saka umupo.

“I’ll come back, I need to fix something.” Paalam ni Mommy tapos ay iniwan na kami ni Taymer.

Tinignan ko lang si Mommy, “What’s wrong with her?” tanong ko sa sarili ko.

Ibinalik ko iyong tingin sa katabi ko. Nagtama iyong mga mata namin na parang may kung anong kumokonekta.

Nakakailang man ay hindi ko nilabanan ang tingin ni Taymer sa akin.

“How are you?” tanong niya. “Sorry if I don’t have time to visit you, may ginawa kasi ako.”

“No, it’s fine and I’m doing great. . . Naman, and guess what? Lumabas kami ngayon since both of my parents are available.” Sagot ko lang.

Natural na sasagot lang ako sa mga tanong niya. Wala namang modo kung hindi ako sasagot. He’s nice and doing great.

“So, this is your first time?” tanong niya.

‘Well, sad to say. . .’ Isasagot ko sana pero iniba ko nalang.

Iba iyong overthink na kadalasan ay pinupuna ng isip ko.

“Oo, maganda pala sa feeling‘no,” wika ko.

Ekwento ko sa kanya ang nangyari kanina, kung paano kami naglaro ni Mommy at paano kami napunta dito.

iyon mangyayari sa akin. Pero hanggang pangarap n

pangarap na

eeling ko normal akong bata na naglalaro, kahit iyon la

ga feeling na wala akong matatakbuhan at malalapita

hope how could you maintain yourself from being down? Diba may mga taong handa tayong

gawin, maraming pero kaya nahihirapan akong sundin ang nais ko. Mga what ifs ko na hindi rin

Mom?” tanong ni Dad

untahan po, D

Taymer sa gilid kaya magala

ot niya at nagmano kay Daddy, bumat

ur dad?” tanong

s busy.” s

ness trip next week.” Sabi ni Daddy,

a ay kumakain na while the other’s waiting there order as we. Hindi rin nagt

my. Pansin ko rin kay Mommy na parang palag

wala wala sa isip ko a

’s actin

a little since wala p

to sa akin tapos ay nagiwas ng

ay hind

f her, babalik rin kami.” Iyon la

ko narinig ang pinaguusapan nila ni Daddy

tanong ko sa kanya. “May

. .” at nagiw

und Taymer. . . I know

sana siya pero hind

Ajiya?” t

kapunta sa lamay niya. Wala rin akong bali

ibing,” sagot niya na nga

to kung pumunta pero hi

y paunting tumingin sa akin. Malungk

’t mean to asked,” p

iyong mood niya d

nga ay tatanggapin ko na ito, I know sh

kita ko pero alam kung ang tinut

hindi na dapat problem

be happy there, I

asi naniniwala ako na walang hanggan ang saya sa paraiso. Lahat ng tao

ents to come with me?” Tanong niy

la naman akong kahit anong nasa bibig ko. Ma

yun papayag. Saka saan ba

try, at least? Di

ano kung

a kanila. And I’m sure your dad will be

sa saka bumuntong hininga. Wala yatang impo

Tsk

ang order niya ay tapos na. Pero kaagad din naman siyang bumalik. While waiti

f naman na gusto kung sumali but then I don’t have such knowledge about schooli

ng pasakit. Never in my mind na pumasok sa utak ko iyong mga

arten ay wala kasi maaga akong namulat sa sakit na nara

He

ral. Though may mga private teacher ako pero ha

d multiplying, ayon lang din. Ang iba kung nalalaman ay sa i

manila.” Sagot ni Taymer sa k

aano susundin ni Taymer ang yap

nagement?” Daddy asked Takami,

he parents tapos kunwari na tinatanong nila si Taymer kung anong gusto nito at kung paano niya

tudying med,” s

ang mga kubyertos. Uminom pa siya ng tubig bago n

I thought you’re going to take what’s y

an nating sundin kung ano iyong yapak ng magulang natin. As I said po Tito, I want to become a doctor someday, hind

w the amusement face ni Daddy sa kanya kaya ala

then,” sabi ni Daddy. “Diba

“Ye

He is

g makilala ko si Taymer ay alam ko na, na mab

, or I’ll go with him. He has a wise choice, wide imagination and wide thinker.

I don’t have enough time to compil

*