x

Chapter 1 - A Dream Like Love

SIMULA ng tulungan ako ni Jairus Patrick at dalhin sa clinic hindi na siya maalis sa isip ko. I just can't.

Pero parang wala lang sa kaniya iyon ni hindi niya ako tapunan ng tingin kapag nagkaka-salubong kami or kapag nagkikita. Siguro mabait lang talaga siya to the point na kahit hindi niya kilala ay tutulungan. Hindi siya maalis sa isip ko but I set it aside kasi alam ko naman na hindi niya ako papansinin even though he once help me.

Kahit na hindi halata he's the Cuarteros Star pero hindi lang siya masyadong malapitan kasi nga marami siyang men in black. And even though I am rich, in his eyes I am just nobody.

Umupo ako sa ugat ng puno sa likuran ko. Mabuti na lang nakapang-PE ako ngayon. Kasalukuyan akong nasa soccer field sa ilalim ng lilim ng isang puno. Nag-aabang ako kay Kuya sabi kasi niya susunduin niya ako dito para sabay kaming mananghalian.

Since that incident happened two days ago, hindi na niya ako hinayaan na kumain nang hindi siya kasabay. Kaya heto, hinihintay ko siya dito sa field. Ang soccer field ang nagsisilbing pagitan ng high school at college. Kasama naman ng high school ang elementary.

“Ang tagal...” Bulong ko habang nakatanaw sa field. Walang naglalaro doon kasi mainit kaya naman halos karamihan sa mga estudyante nasa lilim ng puno o di kaya nasa shed. “I'm hungry...”

Ilang minuto pa dumating din si Kuya akala ko maghihintay pa ako ng matagal.

“Let's go?” Tanong niya ng makalapit. Nakasabit sa kaliwang balikat ni Kuya ang itim niyang bag. Naka-uniform din siya nang uniform ng architecture. May blazer iyon pero ang kay Kuya suot nga bukas naman ang butones.

“Ang tagal mo, Kuya. Nagugutom na ako!” Reklamo ko habang patayo sa kinauupuan kong ugat ng puno. “Akala ko ba sandali ka lang?”

“Nagpa-meeting sandali si President alangan naman umalis ako?”

Inakbayan ko siya. “Ah, okay wala na akong sinabi. Halika na!”

Nagsimula akong maglakad kaya napasabay na rin si Kuya. “Sa cafeteria tayo?”

“Oo.” iwinaksi niya ang braso kong naka-akbay sa kaniya. Marami na kasing nakakakita na mga college student at nakatingin na sila sa amin.

“Bakit ba!?” Alam naman nila na may kapatid siya tapos parang ikinakahiya niya ako.

Napansin ko ang pagmamadali niya sa paghakbang. “Dumaldal ka na lang.”

Mabilis ko naman siyang hinabol at kinawit ang braso ko sa braso niya. “Iiwan mo 'ko? I thought sabay tayong kakain? And another one that concerns me is that I don't know where the college cafeteria is.”

Inirapan niya ako saka pinitik ang noo ko.

“Ang sakit! Isusumbong kita kay...” Hindi ko naituloy ang sasabihin ko ng maisip na hindi rin naman ako kakampihan ni mama. Sasabihin lang no’n nagpasaway na naman ako. Kay Papa naman tatawanan lang kaming magkapatid.

“O ano? Kanino ka magsusumbong?” Nakataas ang kilay na tanong ni Kuya sa akin. Halatang nang-aasar.

“Kay President Black.” bulong ko.

Makakasalubong namin ang School President ng Cuarteros. Sakop niya lahat, even High school and Elementary. As usual kasunod niya yung girlfriend niya na nakasuot ng T-shirt na may tatak ng mukha ni Chris Evans.

“Hi! 'Tian.” Bati ni Cris sa Kuya ko, ngumiti naman si Pres.

As usual, nakasuplado mode ang Kuya ko kaya tumango lamang siya saka diretsong lumakad papalayo.

“Wait 'Tian!”

Agad namang lumingon si Kuya. “Yes, President?”

Tiningnan ako ni Black Alfonso saka muling bumaling kay Kuya na nakakunot na ang noo. “Bawal ang High School student dito, right?”

“Sorry, Pres.” kumamot si Kuya sa batok. Nag-iisip ng palusot. Nitong nakaraan kasi hindi naman namin nakakasalubong si Black Alfonso kaya walang problema.

“Don't do this next time, Mr. Zaraga. Okay?”

“Yes, President.” Bahagyang yumuko si Kuya saka nagmamadaling umalis. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanila dali-dali akong sumunod kay Kuya na nakapasok na sa cafeteria.

Habang hinihintay si Kuya inilibot ko ang paningin ko sa buong cafeteria na

katapat niyang upuan.

ya at hindi siya mapakali sa

ihan pa niya akong gaga tapos ngay

igh Schooler dito?” I start

agpaalam ako

dded. “Oh,

saka tumawa. “Susumbong ko siya k

lay ko dahil sa sina

es. Black is

kuran ni Azenith na palinga-linga tila may hinahanap I

di mapakali si Azenith lalo na

doing here? Hanap

y lang naman sa'yo, Azenith.

yes, yes. N

ya. “Okay lang talaga? Baka may kasa

laga.” natatarantang

ng gamit ang pamatay raw niy

ulit nagsalita si Kuya. Ako naman ay panaka-nakang kinakausap si

” Hindi ko nap

ly glances at my

y ko ang salitang diet. Akala lang ni Mama ‘yon. Abala

h si Azenith na kulay kamatis

tatawa ako pero hindi ko ipinahalata dahi

ield patawid. Hindi naman kasi pinaalala ni Kuya pagkatapos naming kumain nagp

para mauna pa rin ako. Hindi ko na alam kung saan napunta si Azenith, p

ang building for special class at sa harap niyon ay isang malaking b

Nang makita ko din ang picture ni Jairus Patrick agad akong lumapit at inusisa ang larawan. May

aman iyon kaila

nan ng litrato ang larawan niya. Hindi ako satisfied sa unang kuha kaya kukuhan

oto of that, you can

anlaki ang mata ko nang ma-re

it ang mga binti ko at bumagsak mismo sa harapan niya. Halos ayaw ko nang bumangon

a akin ang naka-n

t?” Tanong niya pero ha

ay para itago ang pagka-pahi

ga yata ako ngayon dahil natisod naman ako mabuti na lang

Nakak

hapong klase. Tumambay na lamang ako sa playground sa

ang kahit mainit ang sikat ng araw may bubong naman ang playground kaya okay lang tumambay dito. Mabut

ag si Kuya 'Tian ang nagtanong kaya halos laha

wang tali ng swing dahan

pitlag tuloy ako at muntik ng bumagsak sa lupa. Narinig ko ang masarap

ta kong tiningnan kung sino iyon. Tuluyan akong nahulog sa lupa ng makita na n

oblema mo!?” Sing

ka kasi. Ba't diy

nt of him saka nagdadabog na

ards niya dahil sa pagsigaw ko bahagya naman niyang

ag-cut k

ana siya ulit ng itul

“Ako

a totoo lang, hindi ko talaga siya kilala ever since, y

ecial class na siya at marami na siyang kasamang MIB kaya wala rin siyang masyadon

si Lara. At isa sa dasal niya sa buhay ay ang makausap man lang

round at nagdiretso sa parking lot. Alam kong wala

arap. Baka imbes na naiisip ko

think it'