x

Chapter 5 - A Dream Like Love

NAGISING ako sa ingay na nagmumula sa labas ng silid. Nakatulog na pala ako sa pagbo-browse sa social media. Nandito pa rin ako sa silid ni kuya.

Hindi na ako nag-abala pang umuwi wala rin naman akong gagawin sa bahay dahil wala pa rin naman doon sila Mama at Papa. Naka-kunot ang noo kong bumaba sa kama balak kong i-check kung ano iyong maingay nang dumako ang tingin ko sa orasan sa bed side table. Alas siete na nang gabi?

Napatagal pala ang tulog ko.

Hindi ko pa tuluyang nabubuksan ang pinto ng kwarto ay malinaw na rinig na rinig ko na ang ingay na nagmumula sa sala. Marahil ay hindi pa umuuwi ang mga kaibigan ni kuya na mukhang nagka-kasiyahan pa.

Hindi pa man ako tuluyang nakakalabas ay napansin na ako ni Maikell Cuarteros. “Good evening, beautiful.”

“Huwag ganyan 'bro! Bad 'yan.”

“Walang talo-talo sa tropa!”

“Parang tanga. Hindi naman, ah?” Pagtanggi ni Maikell na ginigisa na nang mga kaibigan. “Maganda naman talaga si Amarie.”

Akala ko mananahimik lang si Kuya pero masama niyang tiningnan ang mga kasama saka ako inirapan. “Matulog ka na nga!”

“Nagugutom ako Kuya,”

“Tamang-tama nagluto ako kanina. Kain ka!”

“Kapal ng mukha nito! Hoy, Cuarteros! Si Matt ang nagluto.” Singhal ni Black.

Kaniya-kaniya sila nang hawak na bote ng beer may mga tama na silang lahat siguro kanina pa sila nagsimula sa inuman. Hindi ko na sila pinansin, nagdiretso ako sa kusina at nagtingin nang makakain. Hindi ako kumain bago makatulog kanina uminom nga lang pala ako ng gatas.

Nakita ko naman sa lamesa ang sinasabi ni Maikell na pagkain. Simpleng adobo lamang iyon at ginisang gulay. Hindi ko na pinagka-abalahang initin iyon dahil nagugutom na ako.

Mabilis akong kumain.

“Masarap?”

Nabulunan ako ng may magsalita sa likuran ko habang busy ako sa pagkain. It was Richard. Sa kanilang lima siya lamang ang mukha pang sober.

“Yeah,”

“Magaling talagang magluto si Matt. Marami rin siyang alam lutuin kaya lang sa ngayon 'yan muna iyan lang ang laman ng ref nang kapatid mo!”

“Actually, this is my favorite foods talaga.”

“Eh?” Aniyang parang hindi naniniwala.

“Oo nga,” sumubo ako ng kanin at saka mabilis na sinundan ng adobo at ginisa. “Siya nga pala, mukhang kanina pa kayo nagsimula pero ikaw na lang ang maayos.”

“Yes, we're just chilling. Masakit sa bangs pag fourth year na.”

Natawa ako dahil sa sinabi niya. “Wag kang manakot baka hindi na ako mag-aral.”

Humalakhak siya dahil doon. Mukhang nagkamali ako nang sabihin kong sober pa siya. It's seems not.

“Balik ka na sa kanila,”

“Nope, mga tulog na sila.”

Kaya pala tumahimik na sa sala. “Matulog ka na rin.”

Natapos ko nang maayos ang aking pagkain kahit na kinakausap niya ako. Inilagay ko sa lababo ang mga kubyertos na ginamit ko.

Magkasunod kaming nagtungo sa sala, sumalubong sa mga mata ko ang mga tulog na magka-kaibigan. Nakahiga sa mahabang sofa si Matt at Black, nasa mukha na ni Black ang paa ni Matt at ganoon din naman ang huli. Samantalang si Kuya ay nakabaluktot sa carpet at si Maikell ay nakayupyop sa pang-isahang sofa.

“Are you guys really like this anytime you're drunk?” I ask Richard whose busy taking a picture of his friends.

“Yeah!” Sagot niya na natatawa. “Kaya kailangan may isang hindi malasing sa amin kahit sa'n pa kami uminom.”

bar? Club? Ahm

para may

“Nic

“Ye

matutulog?” Maya-maya

siya ng maayos na pwesto sa tabi ni Kuya. “Hihinaan

o ang remote ng aircon

Black sa kwarto kaso binigwasan ni Christian at kinala

“W

to niya kasi nandito ka.” Tur

e, minsan super

la hindi makap

i ni Richard dahil sobrang hina ni

n kasi akong tulog kanina. Busy ako sa pagi-scroll sa Instagram looking for my friend,

airus ang naka-display may nasasalit ding p

n the social media, ano kaya ang magiging consequences? On second thought, wag

atrick

f a dark road and a tall b

ing. Kumislap ang ilaw sa harap ng building at nanla

araga'

tory was poste

Hindi ako sigurado kung nasa labas pa siya pero tumuloy pa rin ako hanggang sa labas ng buil

iola... Th

g pumasok sa 7/11, mabuti na lang nadampot ko iyong wallet ni Kuya sa center table sa sala nakalimutan ko sa kwarto ang wal

er, someone sat on the

“Pa-s

ing bakante

sa halip nagbato rin siya ng isa pan

y clothes?” I rolled my e

bakit hindi ka man lan

ako nang gabi na kung hindi ko

g ginagawa

rap mo, di ba?” Ini

nakasunod naman ang mga mata niya doon at n

lapit ko pa sa mukha

“Pw

a mata niya at kumuha sa laman ng titsirya at an

ko sa kaniya ang tubig.

ips. “Para makikiinom lang ‘e.

abalahang panuorin ipinagpatuloy ko ang pagkain ng titsirya at nagpasyang bumalik na

ansin kong nakasunod si Jairus sa akin. My mou

ko. Malakas ang loob ko dahil

may karapatang dumaan sa pi

a na lamang ako sa sinabi niya

awa ka

akong natawa.

a pang-gabing hangin. Malapit na ako sa harapan ng condo ng maramdaman kong may nakasunod sa akin.

ko nang security ng marinig ko ang hagikhik sa likurang bahagi ko. Pumapadyak ko siyang h

” At tumawa na naman siya hu

arms in front of me and my lips

lin ang ngiting pilit na

akasama. Of course, siya naman kasi ang dahilan kung bakit ako lumabas kahit dis

talaga ang representative nang secti

naman ngay

ng malaman.” Aniya saka tuma

iya. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Sa bilis na

“Y

lam ang sasabihin ko. “B

apin ko ba iyong offer na ako ang m

brang pagkainip sa susunod niyang sasabihi

tumalikod pero may sinabi pa siya na

t gagalingan ko rin