x

Chapter 1 - 30 Days with Him

“At sa wakas ay muling nagtagpo ang kanilang mga puso. The end. Ano ba naman ‘to, Ayesha? Wala man lang kalatoy-latoy ‘tong manuscript mo, ‘day! Bigyan mo naman ng feelings. Iyong mararamdaman ng mga mambabasa na in-love si heroine mo kay hero!” reklamo ng editor ni Ayesha sa kaniya at pabagsak na sumandal sa upuan nito.

Nakaka-ilang revise na siya sa manuscript niya at talagang tuyong-tuyo na ang utak sa kaiisip kung paanong magiging romantic ang isinulat na kuwento. Kung bakit ba naman kasi tila pinag-trip-an siya ng editor niya at gusto nitong gumawa siya ng romance novel. Alam naman nitong pang-horror lang siya.

“E, Eds naman, e. Alam mo namang pang-mumu lang ang carry ng powers ko. O kaya sige, fantasy na lang. Huwag lang romance, please?” pagmamakaawa pa niya sa kaniyang editor.

Nagtatrabaho siya ngayon sa isang publishing house— kung saan required silang mga manunulat na gumawa ng mga kuwentong papatok sa panlasa ng mga mambabasa. Isa sa requirements nila ang gumawa ng mga nobelang hindi nila forte nang sa ganoon ay mahasa pa sila sa pagsusulat at maipakita nila ang iba pa nilang talento sa bagay na iyon.

Nagkakaroon din sila ng mga bunutan kung ano-ano ang genre na susunod nilang isusulat. At malas nga niya dahil nang araw na mangyari ang bunutan ay hindi siya nakapunta.

Kaya naman bilang mabait na editor at kaibigan, si Eds ang bumunot para sa kaniya. At voila! Romance genre ang napunta sa kaniya. “Hindi!” nanlalaki naman ang mga mata nitong tugon sa kaniya.

“Hala! ‘To naman. Ayaw mo ba ‘yong may powers- powers ang gawin ko? O kaya naman ay maraming fight scenes. O kaya ay takutan? Ayyy, bet!” pumapalakpak pa niyang turan sa kaniyang editor.

“Hindi nga! Kaya hindi ka magkaroon ng kahit na kaunting kilig sa katawan e. Puro horror-suspense ‘yang mga kuwento mo. ‘Day, mag-iba ka naman ng genre, uy! Hindi ka ba nagsasawa sa mga isinusulat mo?”

“Magaling ka na sa ganoong genre, i-try mo naman ang iba,” litanya pa nito sa kaniya na ikinasimangot naman niya.

“Okay. Sige ganito na lang. Kapag nakapagpasa ka sa’kin ng romance novel sa loob ng dalawang buwan—iyong maayos, ha? Hinding-hindi na kita pipilitin ever na gumawa pa ng ganoong genre sa susunod. Deal?” sabi pa nito sa kaniya.

“Paano kapag hindi ko nagawa?” tanong naman niya rito.

“E, ‘di iyan na ang magiging genre mo hangga’t gusto ko,” nakangisi namang tugon nito sa kaniya.

“Nakakainis ka naman, Eds, e!” nakasimangot niyang turan sa kaniyang editor. Tinawanan lang siya nito at itinaboy na sa harapan nito.

“Sige na, umpisahan mo na ngayon ang pagre-reseach mo. I-research mo kung paanong kiligin at magpakilig. I- reseach mo na rin kung paanong humalik at kung ano ang pakiramdam.”

“Humanap ka na rin kaya ng jojowain for a month? Para ma-experience mo talaga ang magka-jowa at maramdaman mo iyang pinagsususulat mo riyan sa kuwento mo,” taas-baba pa ang mga kilay nitong turan sa kaniya.

is na’ko,” paa

sa katawan na mga pormahan mo. Saka iyang salamin mo ay papalitan mo naman ng medyo in ngay

od na sa kaibigan. Narinig pa niya ang paghalakhak nito h

salaming pintuan ng opisina ng kaniya

ffle at naka-tucked-in sa square pants na black and white, itim na dol

maling sa kaniyang harapan. Salubong ang kaniyang mga kilay habang naglalakad palabas ng gusali

i-rami ng genre na puwedeng mapunta sa’kin ay iyon pa talag

l na malapit sa pub-house na pinanggalingan niya. Mag-i- ikot-ikot na lang muna siya roon upang aliwin ang

yon. Kaya naman napagpasyahan na lang niyang umuwi na sa kaniyang lungga at magkulon

ng nakatayo sa labas ng kulay tsokolateng gate niya

a ng kumag na’to sa tapat ng bah

sirain ang araw niya. Kaya naman para lang tumigil ito ay hindi na lang niya pinapansin ang lalaki. Di

ghbor,” bati n

to? Busy ako kaya maghanap ka na lang ng ibang guguluhi

ipinagbago niyon. Mula sa masukal na bakuran at mababang bakod ay naging isang maliit na hardin na may maraming bulaklak na ngayon ang harapan ng bahay. M

ha. Kaya love na love kita, e,” nang-a

kakisigan mo. Puwes, hindi ako! Kaya puwede bang tantanan mo na’ko?” masungit pa rin niy

indi ko alam na may pagnanasa ka na rin pala sa’kin, ha?” taas-baba pa a

at naaalibadbaran ako sa’yo!” singhal pa niya rito bago siya t

g guwapo at makisig ito. Narinig pa niya ang pagtawa ni Adonis na tila aliw na aliw sa kan

kong masayadong mami-miss ha?” sigaw

kapal ang mukhang si Adonis. Laking pasasalamat na lang niya nang walang sino man ang nasa paligid. Sa la

ako sa siraulong kagaya mo!” gigil na gigil niyang sita rito habang nanlalaki ang kaniyang

apo naman ako at single. Kaya bagay na bagay

binuksan iyon. Dinampot ang hose upang itutok sa makapal na mukhang si Ad

I love you!” sabi pa nito

tawa nito. Padaskol niyang pinatay ang gripo at nagmamartsang pumasok sa loob n