x
ALLURE

ALLURE

Author:Wattpad Club Reader
Chapter: 21
State: complete
Views: 6K

Synopsis about ALLURE

Rian's life is not as easy as everyone around her thinks. Bata pa lang siya nang mamatay sa isang car accident ang mga magulang niya. Wala na siyang ibang malapit na pamilya maliban sa nakatatanda niyang kapatid na lalaki at sa Tito nilang dalawa.She's just an average girl, living a sheltered life. Ingat na ingat ang kanyang kuya sa kanya. Hindi siya nito hinahayaan na mag-isang lumabas at palagi nitong minomonitor ang bawat pinupuntahan niya.Wala namang kaso sa kanya ang bagay na iyon dahil alam niyang iniisip lang nito ang kaligtasan niya. Not until she started dating Jin, his older brother's friend. Simula nang maging sila ay nagsimula na rin ang banta sa buhay niya.Hindi niya iyon pinapansin noong una dahil baka simpleng kaso lang ng stalking ang pangyayaring iyon. Pero habang tumatagal, palala nang palala ang mga nangyayari at pasama nang pasama ang mga natatanggap niya.Natatakot na siya at minsan, pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Kung ano-ano na lang ang naiisip niya at madalas na siyang magkaroon ng masamang panaginip.Pulang bestida, maliit na kuwarto, isang kama at ang tunog ng kadena. Hindi na siya mapalagay pero hindi nila alam kung sino ang kalaban, kung sino ang nagdudulot ng takot sa kanya.Hanggang sa bigla niyang maalala ang masamang nangyari sa kanya. Hanggang sa bumalik ang nakaraang tatlong taon sa buhay niya na pilit na ibinabaon ng sarili niyang utak.Ang pagdukot sa kanya, ang masamang banta sa buhay niya. At si Jin, ang lalaking pinili ng puso niya para mahalin.
Read more

All Chapters of ALLURE