x
Ai-Mary-Ryu (I Marry You)

Ai-Mary-Ryu (I Marry You)

Author:Wattpad Club Reader
Chapter: 26
State: complete
Views: 23K

Synopsis about Ai-Mary-Ryu (I Marry You)

Humakbang siya papasok ng silid.Nilapitan niya ang prinsipe.Pinagmasdan niya ito.At hindi niya maiwasan ang mamangha rito dahil para lang itong isang anghel na natutulog na walang kamalay-malay sa mga nangyayari.Napakaamo ng mukha nito.Matangos ang ilong.Mahaba ang mga pilik-mata.At mamula-mula pa ang mga labi.Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng prinsipe upang suriin kung may buhay pa ito. At saka siya nagpakawala ng matamis na ngiti nang makaramdam siya ng init na nagmumula sa palad nito.
Read more

All Chapters of Ai-Mary-Ryu (I Marry You)