x
About Last Night

About Last Night

Author:Wattpad Club Reader
Chapter: 102
State: complete
Views: 16K

Synopsis about About Last Night

Aksidente at hindi inaasahan na mangyayari ni Kristina na basta-basta niya lamang maibigay ang kaniyang iniingat-ingatang Dignidad at Kalinisan bilang isang babae sa binatang nakilala niya lamang ng isang gabe. In short Kristina got a One Night Stand to the man she just meet.Dahil sa kalasingan ng dalawa at pagkawala nito sa kani-kanilang matinong kalagayan at kaisipan ay nagawa nila ang isang bagay na kailanman ay hindi nila akalain na magaganap.Ngunit sa kabila ng askidendting kaganapan sa kanilang dalawa ay magiging kabuluhan pala ito kay Kristina, kahit pa minsan na siyang nagsisisi sa kaniyang nagawang pagkakamali kung bakit niya naibigay ang kaniyang sarili sa binatang hindi niya lubos na kilala. Tila basta na lamang siya nagkaroon ng kagustuhan at interest sa binata matapos ang mainit na kaganapan sa kanila nang gabing iyon. Na tila humantong pa na may namumuong pagmamahal sa kaniyang puso para sa binata sa isang iglap lamang.Ngunit magagawa ba ni Kristina na ipagpatuloy ang kaniyang pagkagusto sa binata kahit na iniwan lamang siya nito na parang isang bayarang babae, na matapos pakinabangan ay iwan at pababayaan na lang? Magagawa ba niyang mahalin ang binata kapag sila'y magkikitang muli matapos nawala na parang bula?This story contains mature content! So, please! Read at your own RISK!!!!
Read more

All Chapters of About Last Night