x

Chapter 5 - A Promise Necklace

Mabilis lumipas ang oras ng di namamalayan ni Sandra. Ang dami kasi itinuro ni Clara sa kanya, isang araw pa lang siya pero feeling niya punong-puno na ang utak niya.

Buti na lang at maghapon din wala yung dragon sabi ni Clara may meeting ito outside at mukhang hindi na babalik. Mas pabor sa kanya iyon dahil hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya sa tuwing malapit ito. Tulad na lng kanina ng magbilin ito kay Clara, pansin niya pa ang pagtitig nito sa kanya pero nanatili siyang nakatuon sa monitor.

Hindi naman siya ang kinakausap kaya di niya kailangan tignan ito at baka lalong magwala ang puso niya.

"Good day, hon," tinig ng isang lalaki ang pumukaw sa kanyang nawawalang sarili.

Nag-angat siya ng tingin at nakita niyang humalik ito sa labi ni Clara, nanlaki ang kanyang mga mata sa nasaksihan.

Oh, my beshie!

Napalingon sa kanya ang lalaki kaya nahuli siya nitong nakatingin. Akala niya ay sisitahin siya nito pero ngumiti ito sa kanya. Narinig niya si Clara na humagikhik sa tabi nito at nakatingin na din sa kanya.

"Yung mata mo beshie, para namang nakakita ka ng rated spg, kiss lang iyon ok," nang-aasar pa na wika ni Clara. "By the way beshie, meet my yummy boyfriend, Anthony Dale Villafor. Hon, meet my beshie, Sandra Lyn Santiago. She will be your cousin new secretary," pagpapakilala ni Clara.

Ngumiti ito sa kanya at inilahad ang kamay na mabilis naman niyang tinanggap.

"Finally, I meet you. Is nice meeting you, Sandra," nakangiting wika nito.

"The pleasure is mine Mr. Villaflor," sinuklian niya ito ng ngiti.

"Oh, c'mon! Anthony will be fine hindi ako ang pinsan ko na ayaw magpatawag sa first name," biro nito.

Mas lalo siya napangiti. Ngayon may idea na siya kung bakit hulog na hulog ang beshie niya dito at napunlaan nito. Smiling face ito na mas lalong nagpalitaw sa gandang lalaki nito. His a total package, ika nga nila.

Pero mas may dating si dragon

Mabilis niyang inawat ang biglang ideyang pumasok sa kanyang isipan.

"So, let's go," rinig niyang sabi ni Anthony

ang bag ni Clara

How s

ung saan nakalagay ang magiging uniform niya. Sinamahan siya kanina ni Clara

elevator. Si Anthony na ang pumindo

n ka na namin sa bahay mo, Sandra

ony. I have my service," p

mas lalo tayong mawawalan ng oras magkita. Saka para ma-i-shar

nigyan ng tingin na nagsasabi

giting nakakaloko sa labi. Na parang nagpa

ni Anthony habang palipat-lipat ang tingin nito sa kan

ng natawa dahil

for having a beshie, kaya nilang m

sa amin." Muling pangungunbise ni

bata pa

Tutal mukha ngang magiging BUSY ako." P

umiti si Anthony habang nakatingin kay Clara. Kita niya

tayo, sir Anthony. Dal

o makasagot ay bumu

lang tayo magkita," muli niyang tanong hab

a favorite natin," s

anong ni Anthony habang naka-alalay

ng ay huminto siya at humarap

turo niya ng hinlalaki sa gawi kung saan nakapark ang mga mot

mga mata ni Anthony na tilang

f*cking motor?" di ni

a naman niyang

an I see it?" namimilog pa d

sta motor talaga hindi mo palalagpasin," singi

muli ito sa kanya. "let's meet at the restaurant." Tinangua