x

Chapter 3 - A Promise Necklace

Pagkarinig ni Aj ng pagsara ng pintuan tanda na nakalabas na si Ms. Santiago ay napatingin siya sa pintuang nakasara.

He can't believe her, how could be that woman so brave to face and answer him like that. Samantala halos mga na-encounter niya dati ay di man lang makatingin sa kanya but this woman even tried to have an eye to eye contact with him. Pansin niya pilit nito hinuhuli ang mga mata niya but he won't allow it. Pinaka ayaw niya sa lahat ay ang makipagtitigan sa babae, ewan niya ba para kasi may mali sa tuwing nakikipagtitigan siya.

Nabalik siya sa kasalukuyan ng marinig ang pagkatok.

"Come in." Tinatamad niyang wika at ibinalik ang tingin sa kanyang laptop kung saan nakabukas ang resume ni Ms. Santiago.

"Mr. Villaflor, pinapatawag n'yo raw po ako?" tanong ni Ms. Dizon ang kanyang secretary na nagresign dahil buntis at ayaw na raw pagtrabahuhin ng boyfriend na walang iba kungdi ang magaling niyang pinsan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang mahinhin niyang secretary ay nakuha ng kanyang playboy na pinsan at mukhang tinamaan pa ang pinsan kay Clara.

"Endorse everything specially those important things to Ms. Santiago." Umangat ang tingin niya dito at kitang kita niya ang panlalaki ng mga mata nito. "You may now take your rest Ms. Dizon. Dahil hindi na ako tinigilan tawagan ng boyfriend mo just to assure na bukas ay wala ka ng trabaho." Naiiling niyang wika dito at muli ibinalik ang tingin sa kanyang laptop.

"Ye-yes Mr. Villaflor, thank you so much." Bakas ang kasiyahan sa boses nito. "Wala na po ba kayong ipag-uutos?"

Umangat muli ang tingin niya dito. "Wala na, Congratulation and welcome to our family." Ngumiti siya dito.

I admit she is nice and pretty too, pero wala siyang dating sa akin di tulad ni Ms. Santiago.

Wtf! At bakit napasok ito sa usapan.

Because you are attracted to her.

"Thank you so much Mr. Villaflor, lalabas na po ako," pukaw nito sa kanya.

Nakalabas na ito pero nanatili pa rin siya nakatingin sa pintuan at pilit iwinawaksi sa isipan ang ideya na attracted siya sa bagong secretary. Wala naman dating ito, gusto niya nga matawa kanina when he saw her pinigilan niya lang. Because for the first time ngayon lang siya nakakita ng mag-a-aply wearing trouser, most of woman like wearing skirt maybe because they thought it would add more chances to get hire. But this woman is different and the way she answered. Be practical he like the way how she is being true to herself.

Tunog ng kanyang phone ang nagpabalik sa kanyang sarili.

It was his mother calling.

"Hello mom."

"How's my workaholic, son?" sarcastic voice from his mom.

am busy," gantin

secretary?" Bakas ang e

roblema lalo na mukhang na-orient na siya ni Clara. At mukhang wala din naman akong choice dahil k

iruin mo sa playboy niyang iyon may nakahuli din." Mukhang kinikilig pa ang mommy

re we g

'm busy right

s, your not getting younger. Fix yourself and give us grandchild

a kanyang sentido at

o dinamay, may pagkawei

goodbye son." Di pa man siya nakakasagot ay bu

n ang paningin sa kanyang laptop kung saan naka

dra Lyn

27 yea

Si

nito. Kanina niya pa nga tinititiga

dy married and have kids, but this woma

do ka ba? tanong ng

a ng sinabi nito kanina  wo

minin mo na kasi, you are attracted to

kausap ko na." Muli niyang ibin

ss manageme

reviou

avid's

tary of the ce

para bigla na lng siya magresign. Par

aba habang patuloy na binabasa an

ng pansin kanina nung dumating ito,

nito na nakangiti at kita ang mgkabilang dimple

ing to me? Just seeing that smile make my heart beat f

ng tibok ng puso niya ay bigla na l

. Oo, it's nothing serious just nothing," pangungumbinse