x

Chapter 1 - A Glimpse Of Hell

"Or else you'll lose head."

Dinig ko pa rin ang bantang iyon ng kapatid ko sa aking isipan.

Nandito ako sa veranda ng aking kwarto. Nakaupo habang pinapanuod ang mga tauhan namin na nagbabantay sa paligid ng mansion.

I sipped my coffee. It's 11 in the evening yet here I am, drinking my frustrations out. At sino ba naman ang makakatulog pagkatapos kang bigyan ng misyon at consequences na nakakahibang?

I will be send to school, iyon ang sabi ng kapatid ko. Kaya nga ako nag ho-home schooling dahil ayaw kong makihalu-bilo sa mga tao pero heto at itatapon niya ako sa paaralan? Bilib na talaga ako sa galing ng kapatid ko. Pupunta raw ako doon sa ayaw at sa gusto ko.

Isang buwan na ang lumipas simula ng pasukan kaya bukas na bukas din ay ihahatid na ako ni Kuya. Base sa curriculum na kinukuha ko ngayon, I should be a fourth year college kung papasok ako doon pero iniayon nila ang edad ko kaya sa third year ako. I'm taking business management kasi iyon naman talaga ang dapat. Kailangan kong tulungan si Kuya sa pamamalakad ng mga businesses namin.

Tiningnan ko ang school invitation na bigay ng kapatid ko kanina. It looks enchanted, kinda expensive for a simple invitation.

Mula sa gold na envelope, it was wrapped with a dark veins and sealed with infinity snake symbol. That insignia. I can't be mistaken, ito ang markang nakita ko sa left wrist ng mga taong umatake sa head quarters namin. Ang pinagkaiba lang ay yung kulay nila. Red snake itong nasa seal habang black naman doon sa mga bangkay. Hindi naman pwedeng nagkataon lang. I have a photographic memory at kung ihahambing, bawat anggulo at detalye ay magkaparehas sila. At hindi ako papupuntahin ng aking kapatid doon kung wala itong koneksyon diba?

Sa likuran ng envelope nakatatak ang IS University. Hmmm. Maybe 'I' stands for Infinity and 'S' for Snake? Nagkibit balikat ako.

Pero bakit isang paaralan at ano ang kinalaman nito sa pagkakanakaw ng mata ni Dad?

Napabuntong hininga ako. Our family came from the long line of Prometheus. Not the Titan okay? It's Prometheus Cromello. My great great great... I don't know how many great but he's our great grandfather.

Aside sa story ng mga ninuno namin, Prometheus was a poor farm boy. Mag isa lang itong nakatira sa kagubatan. Then isang gabi habang naglalakad siya pauwi, may nakita siyang hubot hubad na babae na walang malay at punong-puno ng sugat at galos ang buong katawan. Dinala niya ito sa kanyang kubo. Nanatili doon ang babae habang nagpapagaling. The woman is a goddess at hindi napigilan ni Prometheus ang umibig dito at ganun na din si Eba dahil bukod sa mabait, magandang lalaki din si Prometheus.

They were leaving happily until one day, ginabi ng uwi si Prometheus dahil pinatigil muna niya ang bagyo sa isang kweba. Nag-aalala siya kay Eba pero kahit gustuhin man niya ang umuwi na ay wala siyang makita sa lakas ng ulan at hangin. Natatakot din siya na baka tamaan siya ng kidlat.

Nang humupa na ang bagyo, nagpasya na siyang umuwi. Gabi na at naaaninag na mula sa kanyang pwesto ang ilaw ng lampara sa kanyang kubo. Malamang kanina pa naghihintay sa kanya si Eba. Napangiti siya sa kanyang naisip pero nabura rin iyon nang narinig niya ang malakas na pagsigaw nito.

Dali-dali siyang tumakbo at doon, mula sa pintuan, nakita niya si Eba na nakahiga sa lamesa, umaagos ang masaganang dugo mula sa kanyang ulo at walang malay habang nagpapakasasa ang isang lalaki sa katawan nito. Nagtatawanan ang mga kasamahan nito, nasisiyahan sa nakikita.

Dahil sa nasaksihan at poot na nararamdaman, nagdilim ang kanyang paningin. Hinawakan ang itak na nakasabit sa kanyang bewang at dahan-dahang tinanggal sa lalagyan nito. Kumislap ito nang masinagan ng ilaw ng buwan.

Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa mga lalaking makakatikim ngayon ng talim ng kanyang itak. Lumingon ang mga lalaki sa kanya at bago pa sila makapalag ay sinimulan na niya ang mga itong pagtatatagain!

Nagtilamsikan ang mga dugo at parte ng katawan ng tao.

"H-Huwag!" Pagmamakaawa ng lalaking humalay sa babaeng mahal niya pero parang nabingi na siya. Hindi siya makapag-isip. Kinain na siya ng kadiliman. At tulad ng isang taong nangangatay ng baboy, kinatay niya ang anim na kalalakihan pagkatapos ay tinapon sa rumaragasang ilog.

Kasama ng mga lalaki, nasawi rin ang babaeng kanyang minamahal dahil sa pagkakauntog ng ulo nito ng maraming beses. Lahat iyon ay nasaksihan ng diwata. Diwata ng kasamaan. Nasiyahan ito sa nakitang karahasan ni Prometheus kaya sinumpa niya ito.

"You amazed me human. Your unmerciful killing satisfied my hunger. So from now on, I will give you the power to rule the world. With the devil's eye that I will give to you, you and your bloodline will gain everything in this world, everything, all except for the woman that you love."

d Eve with the same face as Eba's. They've been together for five years and

a akin, hindi naman ata yun sumpa kun

and conditions na nakalista. It was written in a cur

siguro ang n

. Kabisado ko na ito pero binasa ko muli kasi pa

mikita ka rin ng pera? And that money depends on your grade. K

. You don't need to spend any single cent. You can do anything you want. Waste your life and get fu

l I need to do is to sign the paper as a confirmation tha

tay na damputin ko at walang pagdadalawang isip

mag-impake ng mga damit at gamit na aking dadalhin. Kaunti lang ang

y initials ingraved on it. Pinasadya ang baril na ito ayon sa kalibre na gusto ko with the help of our scientist and enginee

ma habang nakapamewang, iniisip kung pano ito maiku

kumatok s

ill up?" boses

ang mga gamit. Papatungan ko na lang ng mga damit ang mga ar

pa natutulog? Bukas m

untong hininga siya bago lumapit at umupo sa aking kama.

i tapos yun pa yung madadatnan kong balita kaya hindi ko na naisip

was new. Lander Cromello doesn't show any emotions aside from bei

his before but the world knows how much I love you. I mi

a tanang buhay ko pati na rin kay Dad. Love is nowhere to be found between the th

inabig niya ako at niyakap habang

nasabi habang humihikbi. Bakit ganun

matay at namamaalam ka na?"

a saka kinutusan

is kong tanong, hawak hawak

ko kaya yang leeg mo?" B

nga." Akmang yayakapin ko ulit siya nang big

ang pinto pasara. Tumatawa akong humiga sa kama. But honestly

inabuk

o-emo sa akin kagabi. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang malalim na pag-iisip at tu

ang una kong punta sa lugar na ito since hindi ako mahilig sa mga kagubatan. Sa

nakatulog na pala ako. Nagising na lang

ito na tayo," taw

sang makapal na black gate na gawa sa purong bakal. Hindi ko makita kung gano ito kataas

ang sumasakal sa braso ko at sa

g me," sabi ko na kasi pa

raso. Sumandal ulit ako sa upuan at pinagmasdan siy

na. Tinuruan kita kung paano maging matatag at lagi mo yung tatandaan dahil once na maging marupok ka, hinding-hindi ka na makakalaba

na lang ako. Ilan pang mga bilin at iniwan na niya ako dito, nakahara