x

Chapter 2 - A Virgin's Lust

"Para makasigurado, may tanong ka ba ngayon?"

Naiisip niya ang ilan ngunit hindi niya ito tinig. Sa halip, umiling siya hindi.

"Malaki! . Ibig sabihin, malinaw kong ipinaliwanag ang lahat," tumawa si Miss Verne, "Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ang iyong eroplano ay aalis sa loob ng dalawang oras na nangangahulugan na marahil ay dapat kang pumunta sa paliparan tungkol sa ngayon."

Tahimik lang ang byahe papuntang airport. . Hindi alam ni nathalia ang sasabihin at si Darius naman ay tila hindi interesadong makipag-usap. Para sabihing awkward ang atmosphere sa sasakyan ay isang understatement. Ngunit nakaligtas siya sa maikling biyahe at halos nakahinga ng maluwag nang makita ang paliparan. . napagtanto niyang wala pa rin siyang ideya kung saan sila pupunta. Nag-zone out ba siya muli sa paliwanag, o hindi lang ito napag-usapan?

Tatanungin pa sana niya si Darius ngunit nang humarap ito sa kanya ay natigilan siya. . tinakot niya siya ng sobra at natakot siyang isipin siya bilang isang tangang bata. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang tiket ng eroplano sa sobre na ibinigay sa kanya ng caseworker kaya hinila niya ito upang suriin ito.

'Destinasyon: SEA'

dagat? Tulad ng sa karagatan?

Hindi pa siya nakasakay sa eroplano noon at tila wala siyang mahanap na karagdagang impormasyon para matulungan siya. Wala siyang choice kundi tanungin ang medyo naiinis na lalaking katabi niya.

“So um... Can I ask you something?” nagsimula siyang mahiyain, naghihintay ng kanyang sagot.

Hindi siya nagbigay ng isa. . sumulyap sa gilid ng kanyang mga mata ay sinenyasan siya nito na magpatuloy, kaya ginawa niya.

“I was wondering kung saan tayo pupunta, itong ticket na ito ay nagsasabi lang ng ‘dagat’ pero hindi naman tama ‘yun, di ba? I mean, saan lalapag ang eroplano? sa bangka? Parang imposible iyon, hindi ba?"

ap magsalita ngunit sa sandaling nagawa niya ay umalis siya. I

ttle Tacoma Airport. Kaya hindi, hin

sa kanya habang nagmamaneho, ang mga mata sa kalsada at ang isang kamay ay nasa manibela. Ang isa niyang kamay ay nakapatong sa

eh, pase

kanya nang buo, ang madilim nitong kulay abo

a, I wonder kung m

talaga siya, nagsalubong ang makapal niyang kilay. Ito an

isang hangal na t

g ilang segundo bago ibinalik ang mga

ang kung alam mo na ang sagot," sa

a guardhouse na napapaligiran ng mga bakod. . Tumingin siya kay Darius para sa mga sagot ngunit nakita niyang kausap niya ang guwardiya

rliner ngunit ito ay tila napakaliit upang maging isang komersyal, kaya malamang na ito ay pag-aari ng gobyerno. Ikinatwiran niya na ang komersyal na

na walang sinabi. Inikot ni Darius ang sasakyan at inilabas ang isang duffel bag sa trunk bago ito padabog

pahayag, hindi nila siya pinayagang umuwi. . sa halip, nanatili siya sa isang hotel at aal

siyang mauna na. Hindi niya alam kung gentleman

lang kasama ang piloto. Nagharap ito ng bagong problema; saan uupo? . kung uupo siya sa unahan, napakalapit niya sa piloto, na nanganganib na kausapin siya nito. Kung uupo siya nang napakalayo sa likuran ay hindi siya masisilip sa anumang bintana. Ngunit kung siya ang

pinto ng eroplano ngunit ang lalaking hindi pa nagsasalita noon ay hindi nakasakay sa eroplano. Sa halip, sumakay siya sa

at mag-taxi sa kahabaan ng runway. Sa kabila ng buong sitwasyon na naranasan ni

ing awkward ang atmosphere sa sasakyan ay isang understatement. Ngunit nakaligtas siya sa maikling biyahe at halos nakahinga ng maluwag nang makita ang