x

Chapter 4 - A Virgin's Lust

“I was wondering kung saan tayo pupunta, itong ticket na ito ay nagsasabi lang ng ‘dagat’ pero hindi naman tama ‘yun, di ba? I mean, saan lalapag ang eroplano? sa bangka? Parang imposible iyon, hindi ba?"

. Si nathalia ay nagdurusa ng nerbiyos na ramblings, mahirap magsalita ngunit sa sandaling nagawa niya ay umalis siya. Isang katangian na lagi niyang kinasusuklaman sa kanyang sarili.

“Ang SEA ay kumakatawan sa Seattle Tacoma Airport. Kaya hindi, hindi kami dumarating sa isang bangka."

Para siyang tulala. . ang kanyang mga pangungusap ay maikli at hanggang sa puntong nagpalala pa ng lahat. Napatingin siya sa kanya habang nagmamaneho, ang mga mata sa kalsada at ang isang kamay ay nasa manibela. Ang isa niyang kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan at kahit sinong tao ay magmumukhang relaxed na nakaupo nang ganoon. . ngunit alam niyang tense at alerto siya.

"A-eh, pasensya na."

Hindi niya inaasahan na bumaling ito sa kanya nang buo, ang madilim nitong kulay abong mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya.

Ang gwapo niya, I wonder kung may girlfriend siya?

“Ano ang hinihingi mo ng tawad?” . parang nataranta talaga siya, nagsalubong ang makapal niyang kilay. Ito ang unang tanda ng emosyon na ipinakita niya sa buong araw.

"Well, ito ay isang hangal na tanong," sagot niya.

g ilang segundo bago ibinalik ang mga

ang kung alam mo na ang sagot," sa

a guardhouse na napapaligiran ng mga bakod. . Tumingin siya kay Darius para sa mga sagot ngunit nakita niyang kausap niya ang guwardiya

rliner ngunit ito ay tila napakaliit upang maging isang komersyal, kaya malamang na ito ay pag-aari ng gobyerno. Ikinatwiran niya na ang komersyal na

na walang sinabi. Inikot ni Darius ang sasakyan at inilabas ang isang duffel bag sa trunk bago ito padabog

pahayag, hindi nila siya pinayagang umuwi. . sa halip, nanatili siya sa isang hotel at aal

siyang mauna na. Hindi niya alam kung gentleman

lang kasama ang piloto. Nagharap ito ng bagong problema; saan uupo? . kung uupo siya sa unahan, napakalapit niya sa piloto, na nanganganib na kausapin siya nito. Kung uupo siya nang napakalayo sa likuran ay hindi siya masisilip sa anumang bintana. Ngunit kung siya ang

pinto ng eroplano ngunit ang lalaking hindi pa nagsasalita noon ay hindi nakasakay sa eroplano. Sa halip, sumakay siya sa

at mag-taxi sa kahabaan ng runway. Sa kabila ng buong sitwasyon na naranasan ni

ting na buwan. Ang bahay na itinalaga sa kanila ay isang hindi mahalata, ang buong bloke ay tila gawa sa eksaktong pare

bahay ay madaling makapagtirahan ng isang 5 tao na sambahayan. . naglalaman ito ng dalawang banyo at 4 na

paka hindi mahalata at karaniwan. . ngunit ang tunay na nakapansin sa kanya ay ang hardin, na walang laman ang mga hal

habang siya ay tumungo sa harap ng pintuan. . paglabas ng susi sa bulsa ay b

maliban kung ito ay nakikipag-usap sa kanya. . ngunit nang makita niyang tinakot siya nang bahagy

ang lahat ay ganap na katamtaman. . naglakad siya papunta sa kitchen area at napag-alamang maluho ito. Sa gitn